On March 26, 2019 we launched new MODX Forums. Please join us at the new MODX Community Forums.
Subscribe: RSS
  • Търся програмист с задълбочени познания по ModX и PHP/MySQL.
    Работата отначало е на проект.

    Не се изисква рязане и правене на HTML/CSS. Предимство обаче е доброто им познаване, както и опит с jQuery.

    Има перспектива за постоянна работа (в офис) при добри резултати и сработване на двете страни.