On March 26, 2019 we launched new MODX Forums. Please join us at the new MODX Community Forums.
Subscribe: RSS
  • Поради наложилите се промени глобално във форума, ще направим няколко промени и в българската секция до края на седмицата - 15 януари. Ще има преструктуриране и архив за много стари теми.

    Време е тук да живне, тъй като МОДекс става изключителен!