We launched new forums in March 2019—join us there. In a hurry for help with your website? Get Help Now!
  • 11663
  • 5 Posts
  Ostatnio importowałem bazę danych (wcześniej wyeksportowaną) do modx i mam problemy z kodowaniem. Jak to przekonwertować na polskie znaki.

  Unihokej jest niezwykle popularny w krajach skandynawskich. Gra ta nosi różne nazwy: w Szwecji i Rosji - innebandy, Japonii - unihoc, Anglii floorball, a w Niemczech - landhockey. MiÄ™dzynarodowa Federacja tej dyscypliny przyjęła nazwÄ™ floorball. Obecnie unihokej jest znany pod różnymi nazwami w okoÅ‚o 20 krajach Å›wiata, w tym poza EuropÄ… w Japonii, Kanadzie, USA, Australii.
  Korzeniami swoimi siÄ™ga lat pięćdziesiÄ…tych. W tych latach powstaÅ‚a w USA gra dla mÅ‚odzieży, której mecze rozgrywano na hali przy pomocy kijów i krążka. Zasady gry byÅ‚y bardzo podobne do hokeja na lodzie. GrÄ™ nazwano floorhockey. Pierwszy turniej rozegrano w 1962 roku w Mitchigan.
  W latach siedemdziesiÄ…tych gra dotarÅ‚a do Szwecji, dziÄ™ki studentom, którzy zetknÄ™li siÄ™ z niÄ… w Holandii podczas wakacji. StaÅ‚a siÄ™ bardzo popularna w szkoÅ‚ach i klubach szwedzkich, przyjmujÄ…c różne nazwy: lasticbandy, floorbandy, softbandy.
  Jak PodajÄ… inni autorzy prawdziwa historia unihokeja rozpoczyna siÄ™ w Europie. „Gra w unihokeja wywodzi siÄ™ z krajów skandynawskich. ReguÅ‚y tej gry wymyÅ›liÅ‚ 25 lat temu Cari Ake Alnorist. Unihokej zaistniaÅ‚ jako dyscyplina sportowa w 1981 roku gdy w Szwecji powstaÅ‚ pierwszy na Å›wiecie zwiÄ…zek unihokeja o nazwie "Svenska Innebandy Forbundet". W 1986 roku utworzono MiÄ™dzynarodowÄ… FederacjÄ™ Unihokeja - International Floorball Federation /IFF/. Należy do niej okoÅ‚o 30 krajów z caÅ‚ego Å›wiata m.in.: Anglia, USA, Niemcy, Polska.....itd. Unihokej jest popularny w: Szwecji, Niemczech, Czechach, Anglii, Szwajcarii, Danii, WÄ™grzech, Rosji, Polsce, Japonii, USA, Kanadzie i Australii. MiÄ™dzynarodowa Federacja Unihokeja /IFF/ nosi nazwÄ™ FLOORBALL. W różnych krajach ukrywa siÄ™ ona pod innÄ… nazwÄ…:
  


  Oto kawałek treści strony....
  Proszę o pomoc i pozdrawiam
   • 11663
   • 5 Posts
   już nie potrzeba pomocy cool