On March 26, 2019 we launched new MODX Forums. Please join us at the new MODX Community Forums.
Subscribe: RSS
 • Witam

  pracuję na modx’ie dopiero miesiąc i nie znam jeszcze wszystkiego

  mój problem:

  stronę mam w kilku językach i gdy wpisałem na stronach:
  [!AjaxSearch? &AS_landing=`299` &language=`(yams_mname)` !]
  

  a na stronie wynikowej (299) wpisałem:
  [!AjaxSearch? &AS_showForm=`299` &AS_landing=`299` &language=`(yams_mname)` !]
  


  to dostaję w wyniku:
  "Internal Name" + fragment tekstu z "Content (leng.)"
  zamiast:
  "Title" + fragment tekstu z "Content (leng.)".

  "Contant" - jest w prawidłowym języku.

  Pliki sterujące ajaxSearch:
  results.tpl.html:
  [+as.noResults:is=`1`:then=`<div class="[+as.noResultClass+]">[+as.noResultText+]</div>`:else=`<p class="ajaxSearch_resultsInfo">[+as.resultInfoText+]</p><p><h3>[+as.paging+]</h3></p><p>[+as.listResults+]</p><p><h3>[+as.paging+]</h3></p>`+]
  [+as.showCmt:is=`1`:then=`[+as.comment+]`+]
  

  result.tpl.html:
  <div class="[+as.resultClass+]">
  <a class="[+as.resultLinkClass+]" href="[+as.resultLink+]" title="[+as.longtitle+]">[+as.pagetitle+]</a>
  [+as.descriptionShow:is=`1`:then=`<span class="[+as.descriptionClass+]">[+as.description+]</span>`+]
  [+as.extractShow:is=`1`:then=`<div class="[+as.extractClass+]"><p>[+as.extract+]</p></div>`+]
  [+as.breadcrumbsShow:is=`1`:then=`<span class="[+as.breadcrumbsClass+]">[+as.breadcrumbs+]</span>`+]
  </div>
  


  Czy ktoś wie na co powinienem zamienić:
  [+as.pagetitle+]
  ?
  • Dobra sam doszedłem grin

   wstawiłem:
   [[YAMS? &get=`data` &docid=`[+as.id+]` &from=`menutitle`]]

   czyli jest teraz w "result.tpl.html":
   <div class="[+as.resultClass+]">
   <a class="[+as.resultLinkClass+]" href="[+as.resultLink+]" title="[+as.longtitle+]">[[YAMS? &get=`data` &docid=`[+as.id+]` &from=`menutitle`]]</a>
   [+as.descriptionShow:is=`1`:then=`<span class="[+as.descriptionClass+]">[+as.description+]</span>`+]
   [+as.extractShow:is=`1`:then=`<div class="[+as.extractClass+]"><p>[+as.extract+]</p></div>`+]
   [+as.breadcrumbsShow:is=`1`:then=`<span class="[+as.breadcrumbsClass+]">[+as.breadcrumbs+]</span>`+]
   </div>

   i działa super !