We launched new forums in March 2019—join us there. In a hurry for help with your website? Get Help Now!
  • 8161
  • 39 Posts
  Здрасти,

  Ситуацията е следната работя сайт на локална машина в XAMPP и версия 1.0.2 на MODX, но когато прехвърлих нещата на хостинга се оказа, че URL-ите не работят както трябва.

  Настройвах гласих и в крайна сметка установих, че ако примерно URL-а на страницата е:

  www.domain.com/аз-правя-нещо/ама-много-добре - тогава не работи, но ако е

  www.domain.com/аз-правя-нещо/afasf-ама-много-добре, т.е. има латински букви в началото на URL се отваря страницата.

  Нещо ми намирисва на грешка в енкодинг на сървър или някаква настройка, но не знам от къде да подхвана нещата.

  Идей?

  Допълвам:

  Установих, че когато се изключи опцията "Use Friendly URL alias path", т.е. е на NO нещата сработват. Но този начин не ме устройва.
  • Last Of The Romans Reply #2, 14 years ago
   според мен от гледна точка на seo е по-добре да ти бъдат на латиница smiley
   * а още по-добре ако са ти на английски *
   / може да се развие дискусия по темата /
    palma non sine pulvere
    • 17750
    • 78 Posts
    Lyubomir Kolev Reply #3, 14 years ago
    Кристалин е направил добро предложение!

    Защп да е на латиница?
    Защото смесването на латиница и кирилица в адреса не е никак за предпочитане - ред причини, а пък и изглежда странно и смешно...

    Но най-вече заради механизма на "разчитане" на Френдли УРЛ (ФУРЛ).
    Когато имаме включени ФУРЛ в Конфигурацията, то означава, че адресите на страниците ще са четими, като наименованието на документа е полето "alias". В Конфигурацията са включени няколко параметъра, които са от значение - префикс, суфикс, дублиране...
    Когато ползваме ФУРЛ, то използваме файл .htaccess:

    # For Friendly URLs
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]


    Тази част ни отвежда към правилния номер на страницата която отваряме.
    Механизма за разчитане (на база параметрите по-горе) е записан в ядрото на системата.
    Поради няколко причини, не е коректно да се променя самото ядро - няй-малко след ъпдейт промените ще липсват...
    За това препоръчвам да се създават страниците на латиница - това означава САМО полето "alias" на документа да е на латиница.
    Генерирането на страници може да стане по различни начини, но е добре в инструмента който се ползва (NewsEditor, NewsPublisher) да се вмъкне функция:

    function do_translit($st) {
      $replacement = array(
        "й"=>"i","ц"=>"c","у"=>"u","к"=>"k","е"=>"e","н"=>"n",
        "г"=>"g","ш"=>"sh","щ"=>"sh","з"=>"z","х"=>"x","ъ"=>"\'",
        "ф"=>"f","ы"=>"i","в"=>"v","а"=>"a","п"=>"p","р"=>"r",
        "о"=>"o","л"=>"l","д"=>"d","ж"=>"zh","э"=>"ie","ё"=>"e",
        "я"=>"ya","ч"=>"ch","с"=>"c","м"=>"m","и"=>"i","т"=>"t",
        "ь"=>"\'","б"=>"b","ю"=>"yu",
        "Й"=>"I","Ц"=>"C","У"=>"U","К"=>"K","Е"=>"E","Н"=>"N",
        "Г"=>"G","Ш"=>"SH","Щ"=>"SH","З"=>"Z","Х"=>"X","Ъ"=>"\'",
        "Ф"=>"F","Ы"=>"I","В"=>"V","А"=>"A","П"=>"P","Р"=>"R",
        "О"=>"O","Л"=>"L","Д"=>"D","Ж"=>"ZH","Э"=>"IE","Ё"=>"E",
        "Я"=>"YA","Ч"=>"CH","С"=>"C","М"=>"M","И"=>"I","Т"=>"T",
        "Ь"=>"\'","Б"=>"B","Ю"=>"YU",
      );
    
      foreach($replacement as $i=>$u) {
        $st = mb_eregi_replace($i,$u,$st);
      }
      return $st;
    }
    


    която да се вика при създаването на полето "alias". Например, в NewsEditor:

       // set alias name of document used to store articles
       if(!$aliastitle){
       	$alias = 'news-'.$createdon;
       }else {
        $alias = $modx->stripTags($_POST['pagetitle']);
        $alias = do_translit($alias);
        $alias = strtolower($alias);
        $alias = preg_replace('/&.+?;/', '', $alias); // kill entities
        $alias = preg_replace('/[^\.%a-z0-9 _-]/', '', $alias);
        $alias = preg_replace('/\s+/', '-', $alias);
        $alias = preg_replace('|-+|', '-', $alias);
        $alias = trim($alias, '-');
        $alias = 'news-'.$modx->db->escape($alias);
       }
    

     • 41658
     • 1 Posts
     Грешка в хостинг настройки

     референции, необходими за местните
     locale ru_RU.cp1251