<![CDATA[ popup - MODX Community Forums]]> https://forums.modx.com/thread/?thread=56852 <![CDATA[Re: popup]]> https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333901 هم می تونید استفاده کنید copy & paste از
توسط ویرایشگر یک لینک بسازید و کدهاش رو عینا در قالب کپی کنید و نتیجه رو ببینید، احتمالا مشکلی پیش نمیاد]]>
AHHP Aug 01, 2007, 08:31 AM https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333901
<![CDATA[Re: popup]]> https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333900 در خود اديتور اين امكان هست هر چند كه ميتونيد از جاوا اسكريپت هم استفاده كنيد]]> motsmart Aug 01, 2007, 08:06 AM https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333900 <![CDATA[Re: popup]]> https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333899 ]]> pooya Aug 01, 2007, 06:18 AM https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333899 <![CDATA[Re: popup]]> https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333898 سلام،
برید How do I insert a link? برای آشنایی با نحوه اینکار توسط ویرایشگر به آدرس زیر و بخش
http://modxcms.com/editor-wysiwyg.html

با تشکر
امیرحسین


]]>
AHHP Aug 01, 2007, 05:32 AM https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333898
<![CDATA[popup]]> https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333897 ممنون
]]>
pooya Jul 31, 2007, 03:03 PM https://forums.modx.com/thread/56852/popup#dis-post-333897