<![CDATA[ در انجمن "آموزش" چه بنویسیم؟ - MODX Community Forums]]> https://forums.modx.com/thread/?thread=56775 <![CDATA[&#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1580;&#1605;&#1606; &quot;&#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588;&quot; &#1670;&#1607; &#1576;&#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1740;&#1605;&#1567;]]> https://forums.modx.com/thread/56775/#dis-post-333392 با سلام و به نام خدا
همانطور که از اسم انجمن "آموزشها" پیداست، محلی است برای درج مطالب آموزشی در زمینه استفاده یا کاربرد یا نحوه به کارگیری مادایکس
همچنین کاربرانی که تقاضای درج مطالب جدید در موضوع مورد نظر خود را دارند از طریق همین انجمن اقدام نمایند تا مدیران انجمن یا کاربران مادایکس در فرصتی مناسب نسبت به تهیه و ارائه ی مطلب آموزش اقدام نمایند.

کلیه ی مطالب آموزشی موجود در این انجمن هر از چند گاهی به دانشنامه (وایکی) مادایکس منتقل میشود و بخش "آموزشهای" انجمن مادایکس بیشتر به منزله ی مکان فرآهم آوری و هماهنگی و اشتراک بیشتر کاربران است ودر نهایت دانشنامه (وایکی) مادایکس که مطالب آموزشی را به زبان فارسی در خود جای داده امکان ویرایش را برای کلیه کاربران فرآهم کرده است
به این نکته توجه کنید که سرور وایکی مادایکس جدای از سرور اصلی آن است و کاربری انجمن شما کاربران عزیز در وایکی به طور پیشفرض فعال نمی باشد اما در صورت تمایل به ایجاد و یا ویرایش مطالب دانشنامه لطفا نسبت به تهیه ی کاربری مخصوص آن اقدام نمائید

کلیه ی ویرایشهای دانشنامه (وایکی) مرور میشود لذا از اتلاف وقت خود به جهت خرابکاری در فایلهای آموزشی موجود در دانشنامه پرهیز کنید
کلیه ی مطالب "آموزشی" فارسی موجود در دانشنامه مادایکس را از این آدرس پیگیری نمائید


برخی از مطالب موجود در دانشنامه نیازمند ویرایش و بازسازی است لذا تا تکمیل نهایی آنها شکیبا باشید

توجه: سعی کنید هنگام درج مطلب در انتخاب انجمنها دقت کنید تا چنانچه مطالب مفیدی بیان شد، دیگران نیز بعدها بتوانند از آن بهره مند شوند لذا موضوعات (تاپیک) بی ارتباط با این انجمن به انجمنهای مرتبط با موضوع مطروحه منتقل خواهد شد
]]>
motsmart Jan 21, 2008, 05:47 PM https://forums.modx.com/thread/56775/#dis-post-333392